Ogólne informacje organizacyjne dotyczące finałów 62. OKR (miejsca odbywania finałów, osoby do kontaktu) można znaleźć pod tym linkiem.