Towarzystwo Kultury Teatralnej 
Theatre Culture Society - Polish Centre of AITA/IATA
 
 
TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ stanowi ogniwo w dziejach stowarzyszenia, którego istnienie zapoczątkowane zostało utworzeniem Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w 1907 roku we Lwowie, a w odrodzonej Rzeczpospolitej - Związku Teatrów Ludowych w 1919 roku w Warszawie. Po II wojnie światowej działalność stowarzyszenia została wznowiona w Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej R.P. utworzonym w 1946 r. i zlikwidowanym w 1948 roku. Reaktywowana w 1957 r. organizacja przyjęła nazwę Związek Teatrów i Chórów Ludowych, którą w 1962 roku zmieniła na Związek Teatrów Amatorskich, a w 1971 roku w Towarzystwo Kultury Teatralnej.
        Towarzystwo Kultury Teatralnej jest prawnym spadkobiercą 
i kontynuatorem działań swych poprzedników.
[Preambuła statutu TKT]
56 Ogólnopolski Konkurs RecytatorskiOKR/OKR.htmlshapeimage_7_link_0
Obchody jubileuszu 100-lecia TKT100-lecie_TKT/100-lecie_TKT.html100-lecie_TKT/100-lecie_TKT.htmlshapeimage_8_link_0

Towarzystwo Kultury Teatralnej

Theatre Culture Society - Polish Centre of AITA/IATA

Regon: 007023197 NiP: 526-16-55-889 Zarząd Główny: 02-053 Warszawa, ul. Reja 9,

tel. (022) 825 39 73, fax. (022) 825 34 89