Towarzystwo Kultury Teatralnej

OKR

SEJMIKI TEATRALNE

KWARTALNIK SCENA

NASZ ADRES

Zarząd Główny TKT
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa
Tel: 22 825 34 89
www.tkt.art.pl
TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ stanowi ogniwo
w dziejach stowarzyszenia, którego istnienie zapoczątkowane zostało
utworzeniem Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w 1907 roku
we Lwowie, a w odrodzonej Rzeczpospolitej – Związku Teatrów Ludowych
w 1919 roku w Warszawie. Po II wojnie światowej działalność stowarzyszenia
została wznowiona w Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej R.P.
utworzonym w 1946 r. i zlikwidowanym w 1948 roku. Reaktywowana
w 1957 r. organizacja przyjęła nazwę Związek Teatrów i Chórów Ludowych,
którą w 1962 roku zmieniła na Związek Teatrów Amatorskich,
a w 1971 roku w Towarzystwo Kultury Teatralnej.
       
Towarzystwo Kultury Teatralnej jest prawnym spadkobiercą
i kontynuatorem działań swych poprzedników.
[Preambuła statutu TKT]

 

 

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Regon: 007023197 NiP: 526-16-55-889 Zarząd Główny: 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok.3,
tel. (022) 825 39 73, fax. (022) 825 34 89KOSTIUMERNIA

Nasz adres:
ul. Słupecka 9 lok 3, Warszawa

Tel: 22 635 71 27

czynna:
Poniedziałek 10:00-16:00
Wtorek 15:00-17:00
Środa 12:00-17:00
Czwartek 12:00-18:30
Piątek 10:00-16:00FINANSOWANIE

Wsparcia finansowego
udziela nam:

REPREZENTUJE NAS

W sprawach prawnych
reprezentuje nas kancelaria: